Ани Манева

БЛОГ

Копирайтинг текстовелуги

Често собствениците на онлайн бизнес влагат средства и енергия при писането на копирайтинг текстове, за да са сигурни, че ще се “харесат” на Google. Доколкото правописът все още не е категоричен фактор, който търсачката използва при определянето на PageRank-а на уеб страниците, факт е, че езикът (изказ, правопис и пунктуация) влияе на потребителското изживяване. А Google е силно заинтересован да насърчава доброто потребителско изживяване.

Нови изследвания за сравнение на уеб услуги, като тези провеждани от Website Planet, показват, че сайтовете с лоша граматика губят двойно повече потенциални клиенти от сайтовете с добър правопис. Степента на отпадане (основен индикатор за позициониране) на неграмотно написаните целеви страници е 85 % повече. Пряка последица от това е, че Google определя такива сайтове като ненадеждни, избутвайки ги назад в резултатите от търсенето (SERPs).

Тази статия маркира и обяснява 7 от най-често срещаните правописни грешки в копирайтинг текстове и уеб сайтове на български език.

Използвайте информацията, за да направите проверка и корекции сами или потърсете професионални редакторски / копрайтинг услуги. Във всеки случай, уверете се, че всичко е написано и поднесено добре.

м

Копирайтинг текстове

м

1. Членуване на думите

🟠 Ако можем да заменим думата с той, пишем пълен член; ако можем да я заменим с него (го), пишем кратък член:

 • Копирайтингът (той) е професионално списване на рекламни текстове.
 • Копирайте активния (него) URL адрес.

🟠 Ако пред думата стои предлог (в, на, за, по, около и др.), тя никога не се членува с пълен член:

 • Бързината на твоя (него) сайт е от изключителна важност за успеха (него) на бизнеса (него) ти.

м

2. Копирайтинг текстове: главни и малки букви

🟠 В българския език употребата на главни букви е по-ограничена. С главна буква се пишат собствените имена, но названията на

 • месеците,
 • националностите,
 • дните на седмицата

се смятат за нарицателни, затова се пишат с малка буква.

🟠 Имената на организации, учреждения, културни институции често се състоят от няколко думи. Българският правопис изисква само първата дума в тези съставни названия да е главна, а останалите – редовни:

 • Българска телеграфна агенция (БТА);
 • Организация на обединените нации (ООН).

🟠 В средата на изречението названията на рекламираните продукти и услуги се пишат с малки букви:

 • „Потърсете професионални копирайтинг услуги!“;
 • „Резервирайте кола под наем!“;
 • „Приемайте селен!“;
 • „Поръчайте безплатен одит на сайта!“.

м

Има много начини да подчертаете това, което искате във вашите копирайтинг текстове, без да нарушавате правописа на думите и изразите.

m

3. Правопис: И/Й в края на думата

🟠 В множествено число думите никога не завършват на Й:

 • статия → статии.

🟠 Съществителни имена и местоимения, завършващи в единствено число на Й, в множествено число се пишат с И:

 • критерий → критерии;
 • който → които;
 • някой → някои;
 • чийто→ чиито.

m

4. Правопис: -Т/-ТТ

🟠 Всички имена от женски род, завършващи на , при членуване се пишат с двойно Т:

 • пролет пролетта;
 • същност същността;
 • скорост скоростта.

m

5. Правопис: -Н – /-НН-

🟠 Прилагателно име, което в мъжки род единствено число завършва на -нен, във формите си за женски, среден род и множествено число образува двойно н:

 • съвременен съвременна

🟠 Прилагателното име в м.р. ед.ч., което завършва на -ен, във формите си за женски, среден род и множествено число се пише с едно н:

 • съвършен съвършена

m

6. Бройна форма на съществителните имена от мъжки род

Накратко: пише се два стола, но двама участници.

🟠 Съществителни имена от мъжки род, означаващи предмети, животни, явления и т.н. имат особена (бройна) форма, когато са употребени след числителни имена и някои местоимения (колко, няколко, толкова):

 • един стол (ед. ч.), много столове (мн. ч.), два стола (особена, бройна форма).

🟠 Бройната форма не се използва за съществителни имена, означаващи лица (учител, ученик, участник, лекар, писател, шофьор):

 • много участници, няколко участници, двама участници.

m

7. Копирайтинг тектове: употреба на учтива (уважителна) форма или неформална комуникация?

🟠 Когато искаме да изразим уважение, например в официална кореспонденция, използваме:

 • формите на личното местоимение за 2 л., мн.ч. Вие, Вас, Ви – изписват се с главна буква;
 • формите на показателното местоимение за 2 л., мн.ч. Ваш, Ваша, Ваше, Ваши – изписват се с главна буква.

🟠 Когато се обръщаме към по-голяма група хора / читатели, например в статии, можем да използваме неформална комуникация:

 • неформалната комуникация е случайната и неофициална форма на комуникация, при която информацията се обменя спонтанно между две или повече лица, без да се спазват предписаните официални правила.

m

Проверка на граматиката

м

Копирайтинг текстове: редакция на съдържание

Само помислете за всички създадени напоследък онлайн приложения за проверка на граматиката. Или какво впечатление оставят у вас неграмотно написаните текстове, които ви агитират да купите нещо. Сега опитайте да кажете на потребителите си, че грешките нямат отношение към качеството на вашия продукт или услуга. Ще се изненадате колко свързани всъщност са двете неща.

Редакцията на копирайтинг текстове следва да е основна дейност при работата със съдържание за уеб.

Добрият изказ, смислените и граматически издържани текстове, са ключ към осигуряването на качествено съдържание.

Качественото съдържание е определяно като “златен стандарт за търсачките”. Рисковете от игнорирането на нормите в книжовния български език, остават за сметка на собствениците на сайтове.

м

Копирайтинг текстове и правопис

Художник Димитър Гюдженов: Цар Борис I приема Климент, Наум и Ангеларий – учениците на Кирил и Методий, изгонени от Моравия

Източник:
http://www.bugari-u-hrvatskoj.com/bg/

Копирайтинг текстове

ПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

https://gramatika-bg.com/

СВЪРЗАНИ СТАТИИ:

Професионален копирайтър – защо квалификацията е важна?

5 добри причини да работите с копирайтър фрийлансър

Що е то копирайтинг и защо е важен за (онлайн) маркетинга?

3 полезни съвета, преди да потърсите копирайтинг услуги

Топ 3 SEO статии от моята визитка