Българинът “отделя от гърлото си, когато може да отделя, най-първо за собствена стряха, защото той инак не разбира живота.” К. Иречек В началото на развитието…