Като работодател знаете колко е важна квалифицираната работна сила. Професионалната квалификация дава повече достоверност на това, което специалистите знаят, какво могат да правят и колко добре го правят.

Тя дава голямо предимство, като осигурява:

  • помощ за повишаване стандартите във вашата организация;
  • възможност да привличате нови таланти;
  • начин да се откроите пред клиентите си.

Професионалната квалификация (твърди и меки умения) се придобива чрез програми за формално образование, включително университет, стажове, класове за краткосрочно обучение, онлайн курсове, програми за сертифициране, практика.

Висше образование

🔵 Висшето образование формира критичното мислене, разширява светогледа и създава по-информирани граждани.

🔵 Насърчава начин на мислене, който помага на хората да успяват не само на работното място, но и в живота.

🔵 Помага на човека да научи кой е всъщност, да се самоопредели, и осигурява ресурсите, които ще му позволят да прерасне в този човек.

🔵 Учи на независимост и на поемане на отговорност за тази независимост.

Твърди и меки умения

Твърдите умения включват експертния опит, необходим за изпълнение на професионалните задачи; специфични знания и умения, например писане, редактиране, работа със софтуер и др.

Меките умения са черти в характера, които се отнасят до междуличностните взаимодействия и помагат на хората да бъдат успешни в работата си. Те включват характеристики като творчество, убедителност, сътрудничество, адаптивност, управление на времето и др.

Ключова част от мисията на обществото е да повиши професионалната квалификация на своите членове, а схемата на придобиването и е структуриран път, определящ за успеха му.

🔶 Образование

🔶 Сертификати

🔶 Стажове

🔶 Практика

Научете повече от статията в блога „Що е то копирайтинг и защо е важен за (онлайн) маркетинга?“